Představujeme kluby: SK Uhřice

Dalším klubem, který si představíme je mužstvo hrající 1.B třídu, skupinu C. V aktuální sezóně bojuje o záchranu a v tabulce mu patří až předposlední místo 13.místo – SK Uhřice.

Historie klubu

Sportovní klub Uhřice byl založen v roce 1936 pod názvem Cyklistický oddíl Uhřice. Později existoval pod názvem Sportovní klub Uhřice, konkrétně v letech 1938 – 1946, dále pak pod názvem TJ SOKOL Uhřice, a to v letech 1947 – 1992.

V roce 1993 se opět navrátil k názvu Sportovní klub Uhřice, pod kterým vystupuje do současnosti. Sportovní klub Uhřice se hlásí k tradicím tělovýchovy a sportu v obci Uhřice a stává se pokračovatelem a garantem zachování myšlenek a výsledků práce svých předchůdců.

V současné době Sportovní klub Uhřice působí především jako fotbalový klub. Vedle hlavní činnosti však spolek vyvíjí také vedlejší hospodářskou činnost spočívající v jiné výdělečné činnosti, jejímž účelem je podpora hlavní (sportovní) činnosti nebo hospodárné využití majetku spolku.

ZÁKLADNÍ POSLÁNÍ SPORTOVNÍHO KLUBU UHŘICE

  • organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky
  • vytvářet široké možnosti užívání sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
  • vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností
  • budovat, provozovat a udržovat tělovýchovná a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá
  • vést své členy a ostatní účastníky tělovýchovného procesu k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti sportu, tělesné kultury a kultury vůbec
  • hájit zájmy sdružených oddílů a organizací uvnitř i navenek, za tím účelem spolupracovat s orgány obce a ostatními organizacemi i jednotlivci
  • dalšími formami své činnosti napomáhat k rozvoji veřejného života, kultury, zdraví, apod. v obci, zejména formou veřejně prospěšných prací, organizační a osvětovou činností

Zdroj: obec-uhrice.cz (sezóna 2015/16)

Zdroj: obec-uhrice.cz

You may also like...