Představujeme kluby: TJ KEN Veselí nad Moravou

Účastník III.C třídy a aktuální lídr této soutěže je dalším klubem, který si přiblížíme v našem seriálu o historii kopané na Hodonínsku – TJ KEN Veselí nad Moravou.

Historie klubu

V současné době je třeba poopravit začátky kopané v Zarazicích již na rok 1935 což dokumentuje fotografie, která nám byla předána panem Janem Vajdíkem.

Původní zprávy byly z roku 1937. Historie oddílu kopané začíná za bývalé samostatné obce Zarazice a jejími průkopníky byli dělníci, zemědělská mládež, studenti a živnostníci. Základ kopané v Zarazicích položil pan řídící učitel Crhounek František, který byl nejen průkopníkem kopané, ale i organizátorem divadelních her v obci, ve kterých byl taky hercem. V době fašistické okupace byl vězněn a v roce 1942 popraven.

Větší rozvoj kopané nastal v roce 1942 a v roce 1943 byl klub SK Zarazice zaregistrován v „Bradově západomoravské župě fotbalové“. Zakladateli klubu byli pan František Brablec, Miloš Pavka, Bartoloměj Spáčil a Josef Přibyl. Vedení klubu tvořili od roku 1942 do roku 1948, kdy se klub rozpadl, pan Karel Čajka, Bedřich Břečka, Karel Chromeček, Jan Kočiš, Josef Horký, František Břečka, František Zálešák, František Pospíšil, Jaroslav Vašíček a jiní, o rekvizity pečovali Bartoloměj Spáčil, František Kozumplík, Jindřich Trojek a Jaroslav Večeřa.

Klub od svého zaregistrování v župě začal hrát mistrovskou soutěž ve IV. třídě. Mužstvo dospělých hrálo IV. třídu až do roku 1948. dorost hrál III. třídu pouze v letech 1946 – 47, a hrál ji úspěšně.

Po osvobození Zarazic v dubnu 1945 rumunskými vojáky od německé okupace bylo sehráno fotbalové utkání SK Zarazice – Rumunští vojáci s výsledkem 4:5.

V roce 1948 se klub dostal do hráčské a finanční krize a rozpadl se.

Kopaná se v Zarazicích začala hrát na hasičském cvičišti u řeky Moravy, které bylo postupně upravováno – rozšiřováno, prodlužováno, v letech 1942 – 45.

V letech 1937 – 48 byla velmi dobrá spolupráce s požárníky i s organizacemi Sokol a Orel.

V květnu roku 1955 došlo k založení Dobrovolné sportovní organizace „Sokol“ z podnětu zarazických sportovců činných v cizích oddílech. Iniciátorem po stránce organizační byl Václav Vajdík a Rudolf Grufík – jejich snažení našlo podporu u Bartoloměje Gajoše, Františka Brixe, Ladislava Kočendy, Jana Kozumplíka a Gejzy Matucha. Funkcionářsky se dále zapojili Bedřich Břečka, Alois Břečka, František Studéka, Antonín Pavka, Ing. Josef Procházka, Josef Tomeček, Karel Hadaš a jiní. Začalo se hrát znovu ve IV. třídě okresu Veselí nad Moravou (dorost a mužstvo dospělých), v roce 1958 se stalo mužstvo dospělých vítězem IV. třídy a postoupilo do III. třídy. V této soutěži jsme pokračovali i po zrušení okresu Veselí nad Moravou v r. 1960, přešlo se na Hodonínsko.

Obec Zarazice byla v roce 1964 přičleněna k městu Veselí nad Moravou, Tělovýchovná jednota Sokol Zarazice – oddíl kopané však existoval dál, ale z podnětu tehdejšího Státního statku Veselí nad Moravou přešla na podzim v roce 1967 pod jeho patronát. V této době nese oddíl kopané název TJ Statek Veselí nad Moravou – oddíl kopané, který zajišťuje alespoň minimální sportovní činnost v okrajové části města Veselí nad Moravou v působnosti bývalé obce Zarazice.

Mužstvo dospělých hrálo III. třídu se střídavými úspěchy, po příchodu posil TJ JTT (Josef Lukáš, Jiří Roubínek, Zdeněk Všetula) se v roce 1977 podařil postup do okresního přeboru. Dorost po předchozím postupu do okresního přeboru ve v roce 1974 stal  okresním přeborníkem a v sezóně 1974 – 75, 1975 – 76 hrál I. A třídu – skupinu C v rámci soutěží řízených Jihomoravským fotbalovým svazem Brno.

Úspěšně se vedlo mužstvu dospělých v okresním přeboru a dokonce v roce 1984 sehrálo kvalifikační utkání o „okresního přeborníka Hodonínska“ s TJ Jiskrou Kyjov „B“. Obě utkání jsme prohráli, v Kyjově 2:0 a v domácím prostředí 2:1. Rok 1988 znamenal pro družstvo dospělých sestup do III. třídy, v roce 1991 se znovu vrátilo do okresního přeboru.

Největším sportovním úspěchem v dějinách klubu bylo 1. místo v okresním přeboru v sezóně 2004 – 2005 a postup do I. B třídy řízené krajským fotbalovým svazem Brno.

Dorost po úspěšném působení v okresním přeboru se v roce 1998 stal „okresním přeborníkem Hodonínska“ a postoupil do župní soutěže Středomoravské župy fotbalové, po roce sestoupil do okresního přeboru a následný rok nebyl pro nedostatek hráčů do soutěže přihlášen.

Registrovaní žáci v oddíle působili jen v době od roku 1985 do roku 1995 v rámci základní okresní soutěže. Velký podíl na vedení žáků měl p. František Nekarda. Obnova žákovského družstva je od roku 2000, iniciativně se zde zapojil p. Pavel Štůral.

V roce 1961 za pomoci Místního národního výboru v Zarazicích se podařilo rozšířit hřiště z původních rozměrů 90 x 45 m na 97 x 60 m, ale stále bez jakéhokoliv zázemí. Okolí hřiště bylo ozeleněno v roce 1963. Výstavba šaten začala již v roce 1963 svépomocí v akci „Z“, dokončena v 1964. V roce 1967 zřízena studna užitkové vody, pro umývání hráčů zabudována ruční pumpa.

Do dnešních rozměrů 105 x 63 m se hřiště podařilo upravit v roce 1982. V roce 1985 bylo hřiště zaplaveno povodní.

Majetkoprávní vztahy k hřišti a budovám se podařilo vyřešit za pomoci Městského národního výboru Veselí nad Moravou a následně Města Veselí nad Moravou, byly vykoupeny taky dotčené pozemky od soukromých osob do vlastnictví Tělovýchovné jednoty.

Budování dnešních šaten se sociálním zařízením a společenskou místností bylo zahájeno v roce 1981 svépomocí. Budova je napojena na veřejný vodovod a kanalizaci, zásobování elektrickou energií je z veřejné sítě.

Chod oddílu kopané byl a je zajištěn celou řadou obětavých funkcionářů. Mezi nimi nelze opomenout p. Karla Ticháčka, který pracoval již v SK Zarazice a pak byl za Sokola Zarazice většinou tajemníkem (organizačním pracovníkem). Dlouholetým předsedou Sokola Zarazice a pak Statku Veselí nad Moravou byl p. Karel Ivan, který se zároveň staral o rekvizity a připravoval hřiště k utkáním. Příkladným funkcionářem je p. Květoslav Polášek, který začínal před 22 lety jako 15-ti letý připravovat hřiště pro utkání a spolu s jeho maminkou p. Boženou Poláškovou pečovat o rekvizity, což vykonává dodnes a to ještě plní funkci organizačního pracovníka. Už za aktivního hráčského působení funkcionařil p. Jan Chudík, působil ve funkci organizačního pracovníka, dodnes plní funkci hospodáře oddílu. Nelze opomenout p. Františka Kozumplíka, Ing. Jana Buchtu a p. Františka Pšurného ve funkci předsedů, p. Pšurný se dlouho staral o pravidelné sečení a přihnojování hrací plochy. Z dalších funkcionářů lze vzpomenout p. Františka Míku, Karla Ivana ml., Milana Pavku, Milana Všetulu a jiných. Pečovatelé o rekvizity od znovuobnovení činností oddílu byly Václav Vajdík, Karel Ticháček, velký příznivec Josef Gazárek a František Mézl.

Oddílem kopané prošlo již několik hráčských generací, jak z vlastních odchovanců tak hráčů získaných na přestup nebo v poslední době na hostování. Od roku 1943 do roku 1948 to byli hráči: Jan Kozumplík, Bartoloměj Spáčil, Josef Kocůrek, Jiří Břečka, Jaroslav Všetula, Miroslav Polínek, Antonín Chromeček, Josef Konečný, Josef Brablec, František Brablec, Jaroslav Komínek, František Zálešák, Karel Vorálek, František Lukáš, František Vajdík, Jaroslav Tomeček, Josef Malík, Josef Přibyl, Jindřich Trojek, František Řičica, Bedřich Břečka, Adolf Vašíček, Vladimír Horký, Bartoloměj Gajoš, Karel Ticháček a jiní. V té době z nadějných dorostenců to byli: Antonín Konečný, Josef Procházka, Jan Marek, Josef Grabec, Jaroslav Gajoš a jiní.

Znovuobnovení kopané v Zarazicích v roce 1955 začalo s hráči vracejícími se z Veselí nad Moravou a to: Jan Kozumplík, Antonín Konečný, František Otruba, Ing. Josef Procházka, Josef Tomeček, František Ivan, Karel Joch, Antonín Buchta, Josef Matyáš a jiní. Ze Vnorov to byli Josef Pavka a Karel Hadaš. Aktivně se zapojili další místní hráči: Josef Grabec, František Hadaš, Karel Uhlík, Gejza Matuch, František Mézl, Antonín Pavka, Jaroslav Molek a jiní. K postupu v roce 1958 nám pomohl brankář Jan Karlík z Veselí nad Moravou.

Do mužstva se zapojili další: Antonín Joch, František Tomeček, Jan Ivan, Josef Břečka, Jaroslav Grabec, Jan Komínek, Jiří Chovanec a jiní. Ze Vnorov přišel Antonín Sovka a z Kněždubu Cyril Kůkola, vypomáhali Josef Randa, Karel Kuryviál a jiní.

Přelom let 50 – 60-tých nastupovala další generace: František Gazárek, Jan Chudík, Antonín Řičica, Martin Hozák, Karel Všetula, Josef Dobřický, František Čajka, ze Strážnice Josef Daněk, ze Vnorov Petr Tomeček, Ing. Jan Buchta, Josef Všetula, František Šebesta, František Kozumplík, Jan Břečka, Zdeněk Prchlý, Karel Vašíček, Josef Konečný, Josef Břečka a jiní. Z Hroznové Lhoty přišli: Milan Furý a Miroslav Grabec.

V 70-tých letech působili taky hráči František Matuška, Petr Spáčil, František Buchta, Jaroslav Buchta. Z Veselí nad Moravou přišli: Pavel Kukuliš, Antonín Hadaš, František Bílek, Jiří Fiala, Josef Bartoš, František Schneweis a Karel Fiala, z Kobeřic Rostislav Kachlíř, ze Vnorov Josef Studénka.

Na postupu do okresního přeboru se v roce 1977 podíleli tito hráči: Zdeněk Všetula, Josef Lukáš, Antonín Řičica, Josef Kůkola, Zdeněk Prchlý, Jan Buchta, Jaroslav Hobza, Petr Spáčil, Karel Fiala, Josef Matuška, Jaroslav Vašíček, Martin Hozák, Vratislav Míček, František Matuška, Jiří Roubínek, Miloslav Všetula, Josef Šebesta, Josef Hozák.

Na postupu dorostu do I. A třídy v roce 1974 se podíleli hráči: Milan Studnička, Ladislav Vajdík, Miloslav Všetula, Leopold Hejlek, Josef Hozák, Pavel Čajka, Jaroslav Hobza, Josef Kůkola, Jan Zajíček, Zdeněk Konečný, Miloš Surýnek, Karel Holek, Zdeněk Kůkola, Josef Šišpera, Jan Řičica, vedoucí dorostu byl Václav Všetula.

Největší pohyb hráčů v mužstvu dospělých byl na přelomu 70-tých a 80 tých let, 80-tých a 90-tých letech. Tvůrce hry Zdeněk Všetula s našimi odchovanci: Jan Buchta, Josef Kůkola, Zdeněk Kůkola, Karel Holek, Ladislav Joch, Karel Kocůrek, Karel Kuriviál, Jaroslav Konečný. Byli doplněny dalšími: Jaroslav Chudík, Zdeněk Chudík, Pavel Čajka, Pavel Řičica, Petr Daněk, Miroslav Tomeček, Pavel Břečka, později Petr Pšurný, Roman Prchlý, Miroslav Jančařík – odešel do Suchova a jiní. Významnou posilou byl brankář Ing. Jaroslav Miklenda z Veselí nad Moravou, působil u nás v letech 1982 – 84 a 1991 – 94, kdy vykonával funkci starosty města. Další brankař z Veselí nad Moravou Miroslav Tulpa 1985 –90. V 90-tých letech byl u nás taky brankař Pavel Maňák k Kozojídek, který byl pak vyměněn za Radka Linharta z Veselí nad Moravou, ten působil u nás do r 2005.

V druhé polovině devadesátých let k našim hráčům Petrovi Zelinkovi a Pavlovi Štůralovi (přišel v roce 1989 z Prakšic) a jiným, přišli hráči z Veselí nad Moravou – Hubert Hasík, Pavel Brumla, Ladislav Daněček, František Žižka, Jan Staňka, Jiří Králík (ředitel Letní filmové školy v Uherském Hradišti), Petr Králík, Leoš Janoušek, Milan Němček. Naším oddílem prošel Karel Doležal, hostoval František Janás, Pavel Janšta, Radim Grabec, Antonín Grabec, Tomáš Randa – dnes úspěšně působí v Sigmě Olomouc. Dále prošli Libor Cileček, Radek Zajíček a jiní. Zaregistroval se u nás Rostislav Škodák z Veselí nad Moravou. Z Moravského Písku přišel Kamil Absolon. Jiří Roubínek ml. po zdravotních problémech ukončil kariéru a nyní působí jako vedoucí družstva dospělých, Karel Bartošek utrpěl vážný pracovní úraz a nemůže hrát, František Žižka v roce 2000 se vrátil z Uherského Ostrohu, v jarní přípravě 2001 se vážně zranil a pravděpodobně nebude moci již hrát. Před jarní částí soutěže 2001 odešli od nás Kamil Absolon a Rostislav Škodák do Kozojídek.

Našimi odchovanci, kteří působí dodnes jsou Josef Vlček, Stanislav Kukuliš, Drahomír Bartošek, Miroslav Opletal – přišel přes Těmice z Veselí nad Moravou. Dnešní mužstvo dospělých je doplněno úspěšnými dorostenci z roku 1998 Karlem Holkem, Petrem Páčem, Jiřím Buchtou, Vojtěchem Bártkem. Z FC Veselí nad Moravou přestoupili do našeho oddílu Zdeněk Všetula, Pavel Uretšlégr, David Vorálek. Od roku 2001 u nás hostovali Jiří Zubalík, Jan Jagoš, Pavel Janšta, Tomáš a Petr Ivičičovi, Ivo Vorálek.

Významným naším hráčem byl Ing. Josef Procházka, který ukončil aktivní hráčskou kariéru ve 40 letech. Nikdy nebyl vyloučen. V roce 1957 odchází náš odchovanec Josef Břečka do Rudé Hvězdy Brno na přestup. Naši odchovanci Pavel Buchta a Nekarda Robert přes žáky a dorost Slovácké Slávie Uherské Hradiště a byli hráči SYNOTU Staré Město „B“. Robert Nekarda byl od nás taky na hostování v Tatranu Poštorná.

Trenérskou činnost v oddíle kopané vykonávali Josef Tomeček, Karel Hadaš, Antonín Řičica, z Veselí nad Moravou Emil Čechovič, Hubert Hasík, Jaroslav Bílek, Josef Joch, Dušan Hurban. Úspěšně si vedl bývalý hráč Pavel Štůral. Dnes vede mužstvo dospělých František Vrba.

V roce 2001 došlo k znovuobnovení družstva žáků. Trenéři byli Pavel Štůral a Josef Daněk. V současné době vede žákovské družstvo František Žádník.

Do mistrovských soutěží bylo na podzim roku 2003 přihlášeno i obnovené družstvo dorostu, jehož trénování se ujali Pavel Štůral a Milan Gajoš. Nyní vede dorost David Studnička s Davidem Pavlasem. Pavel Štůral ze zdravotních důvodů již nepůsobí jako trenér, ale stal se předsedou oddílu.

Nelze opomenou taky naše aktivní rozhodčí, kteří působili za náš oddíl. Byly to pan Karel Studnička, Jindřich Míček, Milan Czaker, Pavel Turchan a v současné době Roman Bednář.

Ke 40. výročí znovu založení kopané v Zarazicích bylo sehráno v roce 1995 přátelské utkání s internacionály Sparty Praha s výsledkem 6:3 pro nás.

V dresu našich žáků startovala žačka Irena Buchtová v letech 1990 –92 a dala dokonce 6 gólů.

Zdroj: zarazice.cz

Zdroj: tjken.webnode.cz

You may also like...