R. Pres: Mladí fotbalisté FC Veselí v polském Žninu

Spolupráce mládežnických týmů FC Veselí a polského Žninu se čím dál více prohlubuje. Letos došlo již na druhé setkání těch dvou klubů. Více v článku pohledem R. Prese.

Mládežnické týmy FC Veselí ve Žninu

Po červnovém setkání ve Veselí nad Moravou, se na konci srpna vydali mladí fotbalisté Veselí do partnerského města Žnin.

Zde se uskutečnilo setkání mezi partnerskými  městy Žnin, Veselí nad Moravou a slovenských Malacek, pro děti ročníku 2006 a mladší.

V rámci setkání proběhly nejdříve na fotbalovém stadionu utkání jednotlivých mužstev, dále pak další den následoval turnaj mezinárodních smíšených mužstev na hřišti s umělou trávou.

Na tomto klání si jednotliví zástupci mužstev vybrali své spoluhráče z ostatních mužstev a vytvořili tak mezinárodní týmy. Ty mezi sebou sehrály spoustu krásných fotbalových utkání.

V těchto zápasech museli hráči nejen prokázat své fotbalové umění, ale i komunikaci s neznámými spoluhráči.

Nejen tím se kluci bavili, ale ve volném čase sehráli spoustu neoficiálních fotbalových utkání se svými polskými a slovenskými kamarády.

Bohatý byl také kulturní program, který pro nás připravila polská strana. Prohlídka města, výlet úzkorozchodnou železnicí, návštěva historického skanzenu a dalších památek v okolí Žninu.

Věříme, že tato akce prohloubila spolupráci mezi našimi městy a těšíme se na další rozvíjení partnerských aktivit nejen ve sportu, ale i v dalších oblastech.

Závěrem patří poděkování všem dětem za reprezentaci města Veselí nad Moravou. Dále pak představitelům města, zejména panu starostovi a jeho sekretariátu za zajištění dopravy a organizace cesty do Žninu. Díky také Městské polici a odboru dopravy MÚ za poskytnutí propagačních materiálů.

R. Pres, FC Veselí n. Moravou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mohlo by se vám líbit...