Zimní seminář rozhodčích OFS Hodonín

Dne 29.února 2020 od 08:00 hodin se koná ve Bzenci v Lidovém domě seminář všech rozhodčích OFS. Pokud oddíly mají zájem, zajistí i účast oddílových rozhodčích (laiků).

Tito rozhodčí, po úspěšném absolvování tohoto školení, budou delegování na jednotlivá utkání svého oddílu do pozice AR (muži) popřípadě jako HR v utkání mládežnických kategoriích. Rozhodčí při tomto řízení utkání budou ve sportovním oděvu s viditelně umístěným odznakem FAČR.

Pokud oddílový rozhodčí nesplní výše uvedené, nebude uveden v ZoU příslušného utkání.

Oddíloví rozhodčí v průběhu jarní části SR 2019/20 musí takto, za oddíl, odřídit minimálně 5 soutěžních utkání (musí být uveden v ZoU), aby se na oddíl nevztahoval poplatek dle  RS OFS čl. 24/13.

Zdroj: OFS Hodonín

You may also like...