DK OFS Hodonín vynesla tresty za uplynulý hrací víkend

DK OFS Hodonín vynesla tresty za uplynulý hrací víkend. Lukáš Říha (Vracov) a Tomáš Maleňák (Dambořice) budou stát 4 zápasy, Pavel Beker (Bukovany) a Vladimír Sklenář (Věteřov) si nezahrají 3 utkání. Trestů je však mnohem více, podrobnosti najdete v článku.

DK – tresty

Lukáš Říha (Vracov) – 4 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem tělesné napadení podle § 48, odst. 1 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále je
„DŘ FAČR“), který spáchal dne 13.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním, a to tím, že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když v
60´ obdržel ČK za HNCH napadení protihráče. Vzhledem k situaci popsanou v zápise o utkání se dopustil při odchodu z hrací plochy a
pak následně urážek z tribuny disciplinárního přečinu dle §45/2 ­ Pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči delegovaným osobám
­ kritika HR slovy při odchodu z hrací plochy:” si debil proč mě vylučuješ, ty nic nevidíš , následné urážky z tribuny směrem k HR ­ ty pičo
černá pískej to pořádně , za což se proviněnému podle § 48, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní
činnosti na 4 SU NEPO a zároveň uděluje DK OFS Hodonín podle §45 odst 2 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky
finanční pokutu ve výši 1000 kč , která bude řešena přes sběrný účet klubu FC Vracov z.s.

Robin Valenta (Vlkoš) – 1 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46, odst. 1
Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“),
který spáchal dne 13.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním , a to tím,
že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když ve 25´ obdržel I ŽK za NCH ­ podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře a ve
43´ obdržel II ŽK a následně ČK za Projevy nespokojenosti a kritika Rozhodčího bez hanlivých výroků slovy jasný faul a Ty to nepískáš
hlasitě na celý stadion za což se proviněnému podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní
činnosti na 1 SU NEPO.

Vladimír Sklenář (Věteřov) – 3 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem tělesné napadení podle § 48, odst. 1 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále je
„DŘ FAČR“), který spáchal dne 13.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním, a to tím, že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když v
60´ obdržel ČK za HNCH ­ napadení protihráče, za což se proviněnému podle § 48, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá
trest zastavení závodní činnosti na 3 SU NEPO.

Radek Gertner (Starý Poddvorov) – 1 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46, odst. 1
Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“),
který spáchal dne 13.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním , a to tím,
že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když ve 40´ obdržel I ŽK za Projev nespokojenosti, protestování kritika HR v přeruš. hře bez
hanlivých výrazu cituji pískni už i na nás ten faul ,to už není možné a v 81´ obdržel II ŽK a následně ČK za bezohledné podražení zepředu
soupeře ze předu v nepřer. hře bez zranění., za což se proviněnému podle § 46, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest
zastavení závodní činnosti na 1 SU NEPO.

Radim Čajka (Nesyt Hodonín) – pokuta 500 kč

je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle§ 46, odst. 2
Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“),
který spáchal dne 12.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním , a to tím,
že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když ve 42´ a v 68´obdržel ŽK následně
ČK za NCH bezohledné podražení soupeře v souboji o míč v nepřerušené hře, za což se proviněnému podle § 46, odst. 2 DŘ FAČR ve
spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá finanční trest ve výši 500 kč dle RS OFS Hodonín čl. 23/13 , který bude řešen přes sběrný účet klubu
Nesyt Hodonín.

Michal Tobiáš (Lipov) – 2 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám podle § 45, odst. 1 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), který spáchal
dne 13.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním , když se v 70´ dopustil
Použití pohoršujících, urážlivých nebo ponižujících výroků nebo gest, urážka rozhodčího v přerušené hře “Cos to pískl, blbe?”, za což se
proviněnému podle § 45, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní činnosti na 2SU NEPO

Petr Dobrovský (Lipov) – 1 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle § 46, odst. 1
Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“),
který spáchal dne 13.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním , a to tím,
že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když v 61´ obdržel I ŽK za Projevy nespokojenosti a protestování ­kritika rozhodčího v nepřerušené
hře bez hanlivých výrazů “Co to zas pískáš?” a v 70´ obdržel II ŽK a následně ČK za Projevy nespokojenosti a protestování ­kritika
rozhodčího v nepřerušené hře bez hanlivých výrazů “To snad už není možné,co to zas pískáš?”, za což se proviněnému podle § 46, odst. 1
DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 1 SU NEPO.

Michal Vacenovský (Hodonín B) – 2 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem pohoršující, urážlivé nebo ponižující chování vůči
delegovaným osobám podle § 45, odst. 1 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), který spáchal
dne 11.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním , když se po utkání dopustil
urážky rozhodčího s hanlivým a urážlivým výrazem ­ “co to pískáš ty blbe”, za což se proviněnému
podle § 45, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zákaz závodní
činnosti na 2 SU NEPO

Dušan Janík (Hodonín B) – pokuta 500 kč

je vinen disciplinárním přečinem vyloučení pro druhé napomenutí podle§ 46, odst. 2
Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“),
který spáchal dne 11.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním , a to tím,
že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když ve 3´ obdržel I ŽK za NCH ­ zmaření slibně se rozvíjející útočné akce podražením soupeře v
souboji o míč v nepřerušené hře a v 59´ obdržel II ŽK a následně
ČK za NCH držení soupeře za ruku v souboji o míč v nepřerušené hře, za což se proviněnému podle § 46, odst. 2 DŘ FAČR ve spojení s
§ 23 DŘ FAČR ukládá finanční trest ve výši 500 kč dle RS OFS Hodonín čl. 23/13 , který bude řešen přes sběrný účet klubu FK Hodonín
z.s.

Petr Maleňák (Dambořice) – 2 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem tělesné napadení podle § 48, odst. 1 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále je
„DŘ FAČR“), který spáchal dne 13.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním, a to tím, že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když v
70´ obdržel ČK za HNCH ­ Udeření soupeře rukou do břicha v přerušené hře. Udeřený hráč nebyl zraněn.., za což se proviněnému podle
§ 48, odst. 1 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 2 SU NEPO.

Tomáš Maleňák (Dambořice) – 4 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem tělesné napadení podle § 48, odst. 3 Disciplinárního řádu
Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), který spáchal dne 29.9.2019
v souvislosti s výše uvedeným utkáním, a to tím, že byl vyloučen podle pravidel fotbalu,
když v 61´ obdržel ČK za prudké vražení do soupeře oběma rukama do zad již v přer. hře, za což se proviněnému podle § 48, odst. 3 DŘ
FAČR ve spojení s § 23 DK FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 4 SU NEPO

Pavel Beker (Bukovany) – 3 SU NEPO

je vinen disciplinárním přečinem tělesné napadení podle § 48, odst. 1 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále je
„DŘ FAČR“), který spáchal dne 13.10.2019 v souvislosti s výše uvedeným utkáním, a to tím, že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když v
70´ obdržel ČK za Fyzické napadení soupeře v přerušené hře. Soupeř nebyl zraněn., za což se proviněnému podle § 48, odst. 1 DŘ FAČR
ve spojení s § 23 DŘ FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti na 3 SU NEPO.

Zdroj: OFS Hodonín