Komuniké – Komise rozhodčích 01/2021

Reklama

Komuniké – Komise rozhodčích 01/2021 ze dne 22. dubna 2021.

Účast: Ing. Rudolf Volf – předseda, Josef Bábíček – místopředseda, Bc. Aleš, Skřítecký, Martin Štipčák

Nepřítomní: –

Forma: Videokonference

KR bere na vědomí Zprávu OFS Hodonín č. 17/2021. VV OFS schválil složení KR OFS Hodonín.

KR bere na vědomí Zprávu GS FAČR 68/2021 ze dne 14.dubna.2021. Ve zprávě je uvedena metodika a pravidla pro využití venkovních hřišť.

KR bere na vědomí ukončení činnosti rozhodčího Luďka Bittnera (Vnorovy). KR děkuje jmenovanému za dosavadní činnost a odřízená utkání v rámci OFS Hodonín.

KR bere na vědomí žádost rozhodčího Milana Rogožana (1964) o zařazení na NL KR OFS Hodonín.

Předseda KR požádal o výstupní posudek a hodnocení činnosti jmenovaného v předchozích působeních ve složkách FAČR v roli rozhodčího.

Současně KR OFS žádá rozhodčího Milana Rogožana o předložení stručného rozhodcovského životopisu, a to formou komunikačního kanálu emailové schránky krofshodonin@gmail.com. Termín předložení životopisu – nejpozději do 30. dubna 2021.

KR žádá všechny rozhodčí a delegáty o prověření stavu zaplacení členského poplatku FAČR pro rok 2021. Zaplacení poplatku je podmínkou k zařazení na nominační listinu a delegací k utkání – termín k zaplacení poplatku byl stanoven FAČR nejpozději do 30. dubna 2021. KR upozorňuje rozhodčí a delegáty na změnu účtu pro pro provedení platby členského poplatku.

KR spustila společný Google Disk, kde budou průběžně ukládané soubory, materiály a dokumenty pro činnost komise rozhodčích a delegátů.

KR zahájila tvorbu Databáze rozhodčích a delegátů v rámci OFS Hodonín cestou vyplnění a odeslání formulářů Google. Termín pro splnění – nejpozději do 30. dubna 2021.

KR spustila Kurz Vzdělávacího programu rozhodčích a delegátů v aplikaci Učebna Google. Rozhodčí obdrželi pozvánky, termín pro zapsání se do kurzu – nejpozději do 30. dubna 2021. Delegáti budou vyzváni k přihlášení do kurzu po kompletaci návrhů na zařazení na NL – nejpozději do 10. května 2021.

Předseda KR stanovil kompetence a úkoly jednotlivým členům komise.

Rozhodčí a delegáti budou seznámeni s dostatečným předstihem před případným dokončením aktuálního soutěžního ročníku (dále jen “SR”), nejpozději však před zahájením SR 2021-2022.

Obsazovací úsek rozhodčích a delegátů povede Ing. Rudolf Volf, za přípravu a návrhy na obsazení delegátů je odpovědný Josef Bábíček.

KR pověřila Martina Štipčáka k zahájení jednání k provozu oficiálních stránek OFS Hodonín s administrátory OFS (M. Vajdík, T. Příkazský), v souvislosti možnosti publikovat informace a dokumenty rozhodčím a delegátům.

KR pověřila Josefa Bábíčka k provedení výběru vhodných kandidátů pro práci delegáta v rámci OFS Hodonín.

KR pověřila Martina Štipčáka k provedení výběru vhodných dvojic v rámci programu Talent – mentor.

KR pověřila Aleše Skříteckého k zahájení kompletace dostupné a potřebné legislativy FAČR pro potřeby komise, rozhodčích a delegátů.

Sdělení a žádosti na VV OFS, sekretáře OFS a ostatní odborné komise:

KR žádá cestou VV OFS o podání relevantních informací k systému financování aktivit a činnosti KR OFS Hodonín. Současně žádá KR OFS o poskytnutí informací o aktuálnímu zůstatku finančních prostředků pro činnost komise rozhodčích do konce roku 2021.

KR žádá sekretáře OFS o uveřejnění Komuniké KR 01/2021 na stránkách Fotbal.cz

KR žádá administrátora oficiálních stránek o uveřejnění Komuniké KR 01/2021

Příští jednání KR – čtvrtek 06.05.2021 / 19:00 hod. / videokonference, v případě možností osobního jednání pátek 07.05.2021 / 18:00 hod, místo bude upřesněno předsedou KR.

V Kyjově dne 22. dubna 2021.
Předseda KR OFS Hodonín Ing. Rudolf Volf, v.r.