Odložená Valná hromada OFS Hodonín

Předseda OFS Hodonín, svolává odloženou volební Valnou hromadu na úterý 9. března 2021 od 17.00 hod. do Spolkového domu v Ratíškovicích.

S ohledem na protiepidemická opatření orgánů státní správy, a pokud to epidemická situace dovolí, bude prezence účastníků VH OFS probíhat od 16.00 hod. na výše uvedeném místě následovně:

Do budovy Spolkového domu oprávněný účastník VH OFS vstoupí s nasazenou dvojitou chirurgickou rouškou nebo s respirátorem s označením typu min. FFP2

Delegát VH OFS se na místě může prokázat antigenním testem, který nesmí být starší než 3 dny.

Pokud platné potvrzení o antigenním testu účastník VH nemá, je povinen na místě absolvovat antigenní test. Na základě vyhodnocení tohoto testu s negativním výsledkem, který provede zdravotnický personál, poté přistoupí k prezenci.

OFS žádá účastníky VH, kteří nebudou mít platný negativní antigenní test, aby se dostavili v 16 hodin, aby mohli být v předstihu otestováni.

Pořad zasedání, stejně jako ostatní záležitosti zůstávají beze změn, tedy stejné jako u svolaného původního termínu zasedání, pokud to epidemická situace dovolí.

 Každý členský klub je oprávněný vyslat jednoho delegáta. Navržený delegát do funkce předsedy OFS, člena VV OFS nebo člena RK OFS se VH účastní jako host.

Ing. Kotásek Petr (předseda OFS Hodonín)

Zdroj: OFS Hodonín

 

You may also like...