Zápis z jednání STK OFS Hodonín (18.5.2021)

Zápis z jednání STK OFS Hodonín (18.5.2021)

Datum a čas: 18. května 2021, 16:00

Místo: Vacenovice

Účast: Mgr. Zbyněk Válka – předseda, Marián Steinhübel, Miroslav Čada

Hostě: Ing. Josef Foltýn – předseda KM OFS

Projednané body

  • Ukončení jarní části pro kategorii mladší a starší přípravky formou turnajů (na návrh J. Foltýna)
  • Termínová listina – podzim 2021 a přihlášky do nového ročníku (v návaznosti na JmKFS)
  • Soutěže dorostu a žáků, hrací model – návrh na svolání semináře trenérů a vedoucích mládeže 27. května v 18:00 v Ratíškovicích (podal J. Foltýn), tuto informaci distribuovat všem klubům prostřednictvím sekretáře OFS, pana Trnky
  • Okresní pohár mužů – semifinále a finále, podmíněno souhlasem zúčastněných klubů a schválením VV OFS (dán předběžný souhlas) v závislosti na dalším rozvolňování, navrhované termíny 12. respektive 19. června 2021

You may also like...