Představujme kluby: TJ Baník Šardice

V 1.B třídě se pohybují na předních příčkách. V tabulce se nacházejí na pěkném čtvrtém místě. Dalším klubem, který si představíme je TJ Baník Šardice.

TJ Baník Šardice (celým názvem: Tělovýchovná jednota Baník Šardice) je český fotbalový klub, který sídlí v Šardicích v Jihomoravském kraji. Založen byl roku 1934. Od sezony 2018/19 působí v I. B třídě Jihomoravského kraje – sk. C (7. nejvyšší soutěž).

Nejslavnějším odchovancem klubu je bývalý československý reprezentační útočník Ivo Knoflíček.

Historické názvy

  • 1934 – SK Šardice (Sportovní klub Šardice)
  • 1952 – sloučení DSO Šardice a Sokol Horník Šardice
  • 1953 – DSO Baník Šardice (Dobrovolná sportovní organisace Baník Šardice)
  • 1957 – TJ Baník Šardice (Tělovýchovná jednota Baník Šardice)
  • 2001 – TJ ŽHS Šardice (Tělovýchovná jednota Žiarska hutnícka spoločnosť Šardice)
  • 2003 – FK Šardice (Fotbalový klub Šardice)
  • 2018 – TJ Baník Šardice (Tělovýchovná jednota Baník Šardice)

Historie klubu

TJ Baník v naší obci vznikla v roce 1952 sloučením Sportovního klubu a Sokola, ale v prvním roce měla ještě název Sokol Horník a DSO Šardice. Název Baník byl přijat o rok později na základě uzavřené smlouvy o patronaci a spolupráci s tehdejším Dolem Julius Šardice. Tato smlouva zabezpečovala jak finanční i materiální podporu sportovní činnosti v Šardicích.

Nejoblíbenějším sportem v obci se stala kopaná, která se u nás začala hrát pod SK Šardice v roce 1934. První hřiště pro kopanou bylo zbudováno v trati Zelničky, od roku 1958 pak v místech dnešního stadionu za spolupráce Dolu 9. květen, později Dolu Dukla, kdy bylo budováno i sociální a další zařízení. Toto zařízení se stalo časem nedostačující, proto v roce 1965 byla zásluhou Dolu Dukla, JZD a MNV zahájena výstavba nové tribuny a pod ní kompletní vybavení. Stavby byla dokončena v roce 1969. Nutno vzpomenout, že se v TJ hrála i soutěž v šachu.

Od roku 1974 se vždy po deseti letech koná oslava výročí založení kopané v obci. S výjimkou fotbalového ročníku 1944–1945 se u nás až do roč. 1981–1982 hrála většinou základní třída, maximálně okresní přebor. V uvedeném ročníku postoupilo I. Mužstvo do I.B třídy. Na šardickém hřišti jako žák začínal hrát i Ivo Knoflíček, který se po přestupu do Brna, Olomouce a pražské Slavie stal fotbalovým reprezentantem naší republiky.

V roce 1988 bylo v místě u sklepů vybudováno nové škvárové fotbalové hřiště, protože stávající hřiště se zatravňovalo. Tyto práce mohly být prováděny díky pochopení a všemocné podpoře Dolu Dukla a JZD. Velký kus organizátorské práce zde odváděl náš rodák, člen vedení dolu Ing. Josef Foltýn. Nově zatravněné hřiště bylo slavnostně otevřeno v roce 1989. Hospodářem zařízení Baníku byl dlouhá léta Josef Sácký, po něm Miroslav Fibingr, po zatravnění hřiště Jaromír Knoflíček. Výbor TJ uspořádal také zdařilou besedu „ITALIA-90“ s účastníkem MS Ivo Knoflíčkem, který po skončení aktivní činnosti vydal svoji knihu s názvem „Neváhej a běž“.

Při již zmíněných oslavách výročí založení kopané bylo vždy sehráno mnoho přátelských utkání, uspořádána výstavka fotografií a vydána brožura o historii a současnosti šardické kopané. Rozhodujícím okamžikem v roce 1994 bylo, že naše TJ Baník odkoupila od ratíškovického Baníku postup do I.B třídy, což si vyžádalo posílení postupujícího mužstva o přespolní hráče. To se kladně odrazilo v dalším roce, kdy I. Mužstvo opět postoupilo, tentokrát do I.A třídy, což se řádně slavilo.

Slavilo se též v roč. 1996–1997 po postupu z I.A třídy do župního přeboru, což byl historický úspěch šardické kopané. Největší akcí po roce 1990, co se týká objemu práce, časové náročnosti a finančního zabezpečení bylo vybodování dalšího travnatého hřiště na místě škvárového. Dále pak vybudování náhradního hřiště v trati Zelničky, vše v roce 1998. Nutno uvést, že na šardickém hřišti se hrálo mnoho významných i mezinárodních utkání. K tomu musela ale TJ provést potřebné úpravy kabin, sociálního zařízení a dalšího, což se podařilo.

Výrazným mezníkem v činnosti TJ Baník Šardice se stala valná hromada členů v roce 2001, na které byl schválen převod fotbalových práv z TJ Baník na novou a.s. TJ ŽHS Šardice, čímž do šardické kopané vstoupil nový generální sponzor p. Holešínský.

Od vzniku TJ Baník r. 1953 se jako jeho předsedové vystřídali: Pavel Chytil, František Kašpárek, Jaroslav Handlíř, Josef Handlíř, Jan Riedl, Miroslav Bravenec, Zdeněk Vašíček, Josef Nejezchleba, Jaroslav Štyglic, Ladislav Kůřil, Miroslav Švaňhal, Miroslav Jarský, Zdeněk Benešovský, Jaroslav Zoubek, Miroslav Foltýn. Jistě by si zasloužili uvést i další funkcionáři, trenéři, hráči.

Zdroj: facebook Baník Šardice (rok 2020)

Zdroj: wikipedia.org, sardice.cz

You may also like...