Zpráva OFS Hodonín: Novinky ve střídání od této sezóny

Ještě před startem nového soutěžního ročníku přišel OFS s novinkou v podobě střídání. Ta by měla od následujícího víkendu v mistrovských soutěží.

V následujícím soutěžním ročníku  2017/18 dochází v kategoriích dospělých okresních soutěží ke změně při střídání hráčů.

Je možno při mistrovských utkáních opakovaně střídat všechny hráče, uvedené v ZoU. Střídání probíhá v přerušené hře po souhlasu hlavního rozhodčího.

Toto pravidlo však platí do 70.minuty utkání. Po této době mohou oddíly již jen klasicky střídat celkem tři hráče a hlavní rozhodčí toto střídání je povinen uvést do ZoU.


ŠKOLENÍ ROZHODČÍCH

Na základě kritické situace v počtu aktivních rozhodčích v rámci působnosti OFS Hodonín přijal VV OFS následující opatření:

VV OFS žádá opakovaně všechny oddíly, aby do termínu 16.8.2017 nahlásili na OFS svoje rozhodčí-laiky.

Tito budou proškoleni a následně mohou být zařazeni do stavu rozhodčích s nárokem na odměnu při výkonu funkce asistenta rozhodčího.

Tímto zařazením oddíl splní povinnost dle RS OFS čl. 24/13. Do současné doby tuto žádost akceptovalo celkem 5 oddílů. Po přihlášení kandidátů bude určen termín školení, které zajistí KR OFS.

You may also like...