Okresní soutěže první jarní kolo odehrají

V souvislosti s aktuálním vývojem klimatických podmínek a s ohledem na informace z jednotlivých klubů,
konstatuje STK OFS Hodonín, že mistrovská utkání soutěží OP muži a III. B muži stanovená na termín 24.3.-
25.3.2018 se odehrají!

Stanovuje se následující výjimka 

– pořadatelský klub vyhodnotí stav hrací plochy a v případě rozhodnutí, že utkání nelze odehrát, informuje
o této skutečnosti řídící orgán soutěže (sekretariát OFS a STK OFS) a hostující klub emailovou poštou
nejpozději do 23. 3. 2018 do 11.00 hodin.

Po tomto termínu již o způsobilosti hrací plochy bude výhradně rozhodovat rozhodčí daného utkání.
Náhradní termín takto odložených utkání stanovuje STK OFS na termín 8. 5. 2018 v 16:30 hod.

Mohlo by se vám líbit...